Kontakt
 
 
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum
Bergen Museum
Hordamuseet
Osterøy Museum
Museumssenteret i Salhus -
Norsk trikotasjemuseum
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Høgskulen i Sogn og
Fjordane
Galleri Format
Fotballskjerf
Felles program
  Strikkebok
Strikkekalender
Aktuelt
 
Startside
   

Nye vegar til strikking
– fagdidaktikk for studentar og lærarar

Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for lærarutdanning og idrett, og dei tre musea Vestlandske Kunstindustrimuseum, Hordamuseet og Museumssenteret i Salhus - Norsk trikotasjemuseum kring alternativ fagdidaktikk.

Strikkeverkstad for studentar og lærarar i grunnskule og høgskule. Skapande arbeid med strikking i høve til dei nye hovudemna i faget kunst og handverk i grunnskolen: Visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur.

Målsettingar:
• Utvikle og prøve ut alternativ fagdidaktikk
• Kunnskapsutveksling og kunnskapsutvikling i strikking:
- strikking som teknikk
- strikking som form
- strikking som uttrykksmiddel
• Auke kunnskapen om samtidsstrikk


Luestrikk, Sogndal ungdomsskule våren 2006