Kontakt
 
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum
Bergen Museum
Hordamuseet
Osterøy Museum
Museumssenteret i Salhus -
Norsk trikotasjemuseum
De Heibergske Samlinger -
Sogn Folkemuseum
  Strikkeminne
  Spøt-midt-i-veka
Høgskulen i Sogn og
Fjordane
Galleri Format
Fotballskjerf
Felles program
 
Strikkekalender
Aktuelt
   
Startside
   
   
   
   
 
De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

Museet er eitt er eitt av dei eldste og største folkemusea i landet. På museet kan ein oppleva korleis sogningar har levd og budd,
frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Friluftsmuseet, med over 30 bygningar spenner frå årestova frå mellomalderen til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet.
I museets store hovudbygning finn ein utstillingar knytt til jordbruk, handverk, tekstilar og klede, mat og drikke, og ei utstilling knytt til høgtidsdagane våre.
Ei eiga utstilling for barn syner korleis barns kvardagsliv arta seg på starten av 1900-talet og korleis unge sogningar hadde det i
år 2000. Også i friluftsmuseet er det lagt til rette for at barn skal trivast, med to leikeplassar og naturløyper.

I strikkeåret 2007 vil strikkekaféen Spøt-midt-i-veka halde fram og museet arbeider med to ulike utstillingar:
”Strikkeminne” med utgangspunkt i strikkekaféen og ein utstilling med arbeid av elevar frå Sogndal Ungdomsskule og
kunstnaren Samira Jamouchi.

   
  www.dhs.museum.no