Kontakt
 
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum
Bergen Museum
Hordamuseet
Osterøy Museum
Museumssenteret i Salhus -
Norsk trikotasjemuseum
De Heibergske Samlinger -
Sogn Folkemuseum
Høgskulen i Sogn og
Fjordane
  Nye vegar til strikking
  Fjerdrum skole
  Sogndal ungdomsskule
  Hunstad ungdomsskule
Galleri Format
Fotballskjerf
Felles program
 
Strikkekalender
Aktuelt
 
Startside
   
   
   
   

Strikking på dagsorden

Skole og barnehage er viktige kulturarenaer i dagens Norge.
Avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane utdanner førskolelærere og allmennlærere. I de estetiske fagene i utdanninga kan studentene både få mulighet til utvikle seg selv og sine egne evner til å skape og få møte andres arbeid gjennom ulike kulturuttrykk både i nåtid og fortid.Utvikling av fagdidaktikk knyttet til strikking og tverrfaglige temahar et stort potensiale vi nå undersøker nærmere gjennom
å sette strikking på dagsorden i pedagogisk sammenheng.

   
  Elevarbeider fra Sogndal ungdomskole. Prøvelapper
 
www.hisf.no