Kontakt
 
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum
Bergen Museum
Hordamuseet
Osterøy Museum
Museumssenteret i Salhus -
Norsk trikotasjemuseum
De Heibergske Samlinger -
Sogn Folkemuseum
Høgskulen i Sogn og
Fjordane
  Nye vegar til strikking
  Workshop
  Fjerdrum skole
  Sogndal ungdomsskule
  Hunstad ungdomsskule
Galleri Format
Fotballskjerf
Felles program
 
Strikkekalender
Aktuelt
 
Startside
   
   
   
   

Nye vegar til strikking
– strikkeverkstad i Sogndal


Seksjon for kunstfag  ved Avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane arrangerer strikkeverkstad 
7- 8. juni.for lærarar i grunnskule og høgskule og studenter .Verkstaden vil fokusere på skapande arbeid med strikking i høve
til dei nye hovudemna i faget kunst og handverk i grunnskolen: Visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur.

 
For nærmere program kontakt:
       
 
  Studentarbeid, 2007