Kontakt
 
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum
Bergen Museum
Hordamuseet
Folkestrikk
  Dei ufullendte
  Matematikkstrikk
Stoppekaffi
Osterøy Museum
Museumssenteret i Salhus -
Norsk trikotasjemuseum
De Heibergske Samlinger -
Sogn Folkemuseum
Høgskulen i Sogn og
Fjordane
Galleri Format
Fotballskjerf
Felles program
   
Strikkekalender
Aktuelt
 
Startside
   
 

Hordamuseet

Prosjektet Strikk7 er ei av dei viktigaste satsingane for Hordamuseet i 2007,
med ei stor kulturhistorisk utstilling, publikumsprogram, undervisingsopplegg
og andre tilbod. Hordamuseet fokuserar på det folkelege og kvardagslege aspektet
ved strikking, i første rekkje heimestrikk og heimespøta plagg, med hovudvekt
på vår nære historie, 1900-talet. Det er viktig å vise at det enkle og kvardagslege
også er viktig kulturhistorisk kjeldemateriale. Strikkinga ligg i grenselandet mellom
det tradisjonelle og det moderne. Ein finn levningar frå sjølvbergingshushaldet i
eldre tid blanda med moderne fritidsforståing og skifte i trendar.Kontaktperson ved Hordamuseet: Espen Kutschera, tlf. 55 11 29 07, espen.kutschera@horda.museum.no.

Hordamuseet vil samarbeide med Historieverkstaden om fleire av tiltaka på museet i samband med Strikk7.


   
  www.museumsnett.no/hordamuseet