Kontakt
 
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum
Bergen Museum
Hordamuseet
Folkestrikk
  Dei ufullendte
  Matematikkstrikk
Stoppekaffi
Osterøy Museum
Museumssenteret i Salhus -
Norsk trikotasjemuseum
De Heibergske Samlinger -
Sogn Folkemuseum
Høgskulen i Sogn og
Fjordane
Galleri Format
Fotballskjerf
Felles program
   
Strikkekalender
Aktuelt
   
Startside
   
 

Dei ufullendte

Innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt for skuleelevar om strikketøya som aldri vart ferdige. Elevane kan lære om kulturhistoria gjennom å utforske det nære, der soga til dei ufullendte strikkearbeida vil fungere som ein minnebank i møtet mellom generasjonane. Samstundes vert elevane kjent med forsking og metodisk tilnærming: innsamling og
handsaming av kjeldemateriale, analyse og presentasjon.

Prosjektet vil gå gjennom prosjektåret.