Kontakt
 
Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum
Bergen Museum
Hordamuseet
Osterøy Museum
  Skulestrikk og strikkeskule
  Handarbeidstreffa
Museumssenteret i Salhus -
Norsk trikotasjemuseum
De Heibergske Samlinger -
Sogn Folkemuseum
Høgskulen i Sogn og
Fjordane
Galleri Format
Fotballskjerf
Felles program
 
Strikkekalender
Aktuelt
   
Startside
   
   
   
   
 

Handarbeidstreffa

Handarbeidstreffa vert haldne første onsdag i kvar månad bortsett frå midt på sommaren. Treffa starta opp i 1995 og har vakse frå 8-10 deltakarar til mellom 20 og 30. Mønster og teknikkar, sosialt samver og impulsar utanfrå er bærebjelken, og mange sider ved handarbeid vert tekne opp. Dei fleste har likevel eit spøt med seg…

 
 
   
 
”Ta med hol og tråd” var tema på eitt av treffa i 2005. Solveig Daltveit vøler slitt sokk.