Kontakt
 
Vestlandske Kunstindustrimuseum
Bergen Museum
Hordamuseet
Osterøy Museum
  Skulestrikk og strikkeskule
  Handarbeidstreffa
Museumssenteret i Salhus -
Norsk trikotasjemuseum
De Heibergske Samlinger -
Sogn Folkemuseum
Høgskulen i Sogn og
Fjordane
Galleri Format
Fotballskjerf
Felles program
 
Strikkekalender
Aktuelt
   
Startside
   
   
   
   
 

Velkommen til "LIV I GAMLE STOVER"

   
 


SUNDAG 20 MAI på Osterøy museum, Gjerstad kl. 12.00 Opning ved Helge Jordal.
Grendakoret syng. Sommarutstillingane vert opna.

 
   
   
13.00-16.00 Aktivitetar: Mang slags arbeid med ull, smiing i jern, spikkebu og arbeid i tre, baking, riding på hest, køyring med hest, buskspel, m.m.
Lerøy Fossen røykjer fisk på gamlemåten
14.30 "Den fyrste song eg høyra fekk..” Leif Vatle fortel om Per Sivle. Kristine Antun og Solveig Lone syng.
15.00 Lesestund for dei minste
     
   
   
  Sommarutstillingar:

Liv Jorunn Skjold: Maleriutstilling
Evelyn Lillestøl Hauso: Portrett - skulpturelle enheter i kobbertråd.

Vaksne: Kr. 80,- born under 16 år gratis. Sal av mat/drikke frå klokka 13.00.
Arrangørar: Osterøy Bygdekvinnelag, Osterøy Fjordhestlag, Osterøy Husflidslag, Osterøy museumslag, Osterøy Mållag, Osterøy Spel- og dansarlag og Osterøy museum
   
   
   

Spøt på - teknikkar, mønstrar og fargar

Osterøy museum inviterer alle til å spøta på STRIKKERINGEN i 2007. Eit godt utval garn i alle fargar vil stå til rådvelde for den som stikk innom og får inspirasjon, eller som treng litt opplæring og rettleiing. Enkle mønster og malar frå ulike tider vil verta stilt til rådvelde for den som greier seg sjølv. Å yta etter evne vert eit viktig motto, det gjeld så vel eksperten som nybyrjaren.

Strikkeringen tjuvstartar på handarbeidstreffet 6. desember. Då vert han "lagt opp" og gjort klar. Når året er omme vil me ha eit røyr, eit telt - eller kanskje eit tak? Det vert tilrettelagt for strikkeopplevingar for skuleelevar, med m.a. oppsøkjande verksemd.


   
  www.museumsnett.no/osteroymuseum


       
 
     
 
Strikka ullunderstakk, detalj
 
Farge- og mønstergleda. Strikkejakke frå 1950-åra. Brukt av gut og produsert av ein skreddarmeister.
   
 

Kontakt Osterøy Museum: Randi Andersen ostermus@online.no